Category Archives: Vnútorné Hemoroidy

Vnútorné hemoroidy príznaky liečba

Liečiť hemoroidy je najvhodnejšie vtedy, keď ešte ochorenie nie je príliš rozvinuté. Keď súbor príznakov, ktorými sa prejavujú, je definovaný ako perianálny permanentný dyskomfort v podobe svrbenia, pobolievania, hlienovitého výtoku, nutkania na stolicu, zápalu kože v okolí konečníka a bezbolestného krvácania pozorovaného na stolici vo forme prúžkov jasnočervenej krvi. K závažným komplikáciám už patrí ma sívne krvácanie, trombóza komplikovaná gangrénou s možným fatálnym koncom – panvovou tromboflebitídou s možnosťou pľúcnej embolizácie. Určenie diagnózy je v rukách lekára, najčastejšie chirurga alebo gastroenterológa. Úloha lekára je nielen presne stanoviť diagnózu, ale najmä vylúčiť iné príčiny ťažkostí v oblasti konečníka, zápalové ochorenie, trhliny, fistuly, parazitické ochorenia a najmä nádorové. Pomocou anamnézy, klinických príznakov ochorenia a následným vyšetrením, či už digitálne, prstom alebo pomocou endoskopických prístrojov, ako sú anoskop, rektoskop, kolonoskop, CT, MNR, ERUS a pod., vieme sa v ochorení zorientovať a určiť spoľahlivý a najvhodnejší spôsob liečenia. Liečba musí byť komplexná a zmysluplná. Dobré výsledky sa dajú dosiahnuť len prísne individuálnym prístupom ku každému pacientovi, správnou selekciou a načasovaním liečby. Tak ako existuje mnoho príčin prečo vznikajú, aj ich liečba má celú škálu terapeutických možností. Každej terapii musí však predchádzať správny diétny režim s dostatkom tekutín, dôkladnou hygienou a správny mechanizmus vyprázdňovania. Prvé a druhé štádium vnútorných hemoroidov liečime najmä konzervatívnou liečbou ovplyvňujúcou cievnu stenu – zväčša lokálnou aplikáciou čípkov, mastí rôzneho zloženia, ktorých je na trhu dostatok, spolu so sedacími kúpeľmi. Ambulantne ich vieme liečiť aj aplikáciou sklerotizačnej látky do oblasti zlatej žily, zmrazovacou aplikáciou CO2 a N2, aplikáciou infračerveného svetla s následnou deštrukciou tkaniva zahriatím na 100 °C i laserovou terapiou. Najrozšírenejšia metóda vo svetovom meradle je elastická ligatúra podľa Barrona. Podstatou tejto metódy je aplikácia gumového krúžku na stopku hemoroidného uzlíka na zamedzenie prítoku krvi pomocou dômyselného prístroja, s následným odumretím a odpadnutím zlatej žily Výhodou tejto metódy je, že sa môže realizovať ambulantne bez nevyhnutnosti PN. Invazívna chirurgická liečba je určená najmä pre III. a IV. štádium vnútorných hemoroidov. Najmodernejšie, ba až prevratné chirurgické riešenie je tzv. Longova operačná metóda, ktorá využíva kruhový stapler, mechanický zošívač tkanív. Vďaka tejto operačnej technike pacient pociťuje o 85 percent menšiu bolesť, zníži sa jeho spotreba analgetík, a tým sa skráti aj pobyt v nemocnici. Pacient sa môže rýchlejšie zaradiť do spoločenského a pracovného procesu.

Patofyzilógia vzniku vnútorných hemoroidov

Nie je presne isté ako vznikajú vnútorné hemoroidy. Patofyziológia vzniku vnútorných hemoroidov sa vysvetľuje viacerými mechanizmami, ktoré sa navzájom nevylučujú, ale pravdepodobne sa kombinujú. Za najvýznamnejší je považovaná mechanická teória, ktorá predpokladá postupnú degeneráciu tkanív fixujúcich cievne pletence s postupujúcim vekom, ktoré sa uvoľ- ňujú a stávajú sa pohyblivejšími. Pletence už nie sú obmedzované väzivovými štruktúrami, rozlišujú sa a následne pri zvýšení intrarektálneho tlaku defekáciami dochádza k prolabovaniu sliznice s uvoľnenými rozšírenými vnútornými žilovými uzlami. V pokročilej fáze ochorenia môže dôjsť k ruptúre podporných tkanív a k trvalému prolapsu. Hemodynamická teória zase predpokladá zásadný vplyv pôsobenia priamych artériovenóznych skratov v cievnych uzloch, ktoré vedú k arterializácii krvi v cievnych rozšíreniach v submukóze. Tieto fyziologicky pomáhajú rýchlemu zvýšeniu intraanálneho tlaku, čo je dôležité pre udržanie pokojového análneho tonu a jeho rýchlemu obnoveniu po defekácii. Pôsobením rôznych faktorov (hormonálnych, systémových) môže dochádzať k poruchám relaxácie vnútorného análneho zvierača, čo je považované za príčinu obmedzenia drenáže artériovenóznych spojok, vedúcich k zväčšovaniu a presakovaniu vnútorných cievnych pletencov. Nazývajú sa preto aj Corpus cavernosum recti. Stáza krvi vedie k poklesu saturácie krvi kyslí- kom a vzostupu koncentrácie CO2 . Toto vedie k poškodeniu cievnej steny a priľahlých a vzniku trombózy uzlu. Následný vzostup zápalových mediátorov vyvoláva lokálny zápal (opuch, začervenanie, bolesť, nekrózu a krvácanie)  . Faktory vyolávajúce zlatú žilu. Boli potvrdené niektoré vyvolávajúce faktory ako chronická zápcha, časté hnačky, tehotenstvo, pôrod, nadmerné fyzické preťa- žovanie so zapínaním brušného lisu. Ďalšie ako sedavé zamestnanie a športy (najmä bicyklovanie a vzpieranie), nedostatok fyzickej aktivity, častá aplikácia čapíkov, menštruácia, nadmerný abúzus alkoholu, korenené jedlá, nedostatočná hygiena, emočné faktory, majú určite vplyv, aj keď neboli vedecky overené. Nesporný vplyv má aj dedičnosť. Medzi možné komplikácie zlatej žily patrí trombóza, nekróza, infekcia a sekundárna anémia. Príznaky sprevádzajúce toto ochorenie sa môžu vyskytovať aj pri závažnejších ochoreniach. Na potvrdenie diagnózy a vylúčenie iného ochorenia je z hľadiska diferenciálnej diagnostiky potrebné odborné vyšetrenie (per rectum, anoskopia a pod. – na základe rizikových faktorov) a jeho zhodnotenie. Farmaceuti a farmaceutickí laboranti by mali pacientovi bez potvrdenej diagnózy vnútorné hemoroidy, pri zmene charakteru ťažkostí alebo pri pretrvávajúcich ťažkostiach odporučiť odborné vyšetrenie u lekára

Klasifikácia vnútorných hemoroidov

Vnútorné hemoroidy sa liečia ťažko Hemoroidálne plexy sú normálne anatomické štruktúry, fyziologicky vytvorené už v embryonálnom období vývoja jedinca, ich prítomnosť teda ešte nemusí znamenať rozvoj ochorenia. Sú teda fyziologickou súčasťou anusu a podieľajú sa na kontinencii, dokonalom utesnení konečníka, ktorým doplňujú funkciu zvierača, a na správnej defekácii.   Anatomicky sa hemoroidy delia na interné (vnútorné), externé (vonkajšie) a intermediárne (prechodné – takto môžu byť označované ak ležia priamo v podkožnej časti análneho kanála, ale v uzatvorenom análnom otvore nie sú viditeľné). Iný typ klasifikácie je podľa veľkosti a miery prítomného prolapsu: I. stupeň – zahŕňa spravidla malé hemoroidy, ktoré len mierne vyčnievajú nad okolitú sliznicu a spravidla nerobia pacientovi ťažkosti, občas slabo krvácajú. Krvácanie sa objavuje väčšinou po tvrdej stolici a často sa zastaví samo alebo po úprave životosprávy a lokálnej liečbe. II. stupeň – tvoria o niečo väčšie hemoroidy, ktoré sa nevracajú späť do steny análneho kanála, ak pacient preruší tlačenie na stolicu. Toto spôsobuje pacientovi častejšie bolesti, svrbenie alebo krvácanie. III. stupeň – tvoria hemoroidy trvalo vyčnievajúce do análneho otvoru, aj keď pacient na stolicu netlačí. Tieto však po prerušení brušného lisu (tlačenia na stolicu) možno prstom vpraviť späť do análneho otvoru. Tu je ešte väčšia pravdepodobnosť zápalu a krvácania ako pri vyššie uvedených stupňoch. IV. stupeň – dosahuje zlatá žila značných rozmerov, ktoré trvalo vyčnievajú cez análny otvor a ani po prerušení tlačenia na stolicu ich nemožno dostať späť do análneho otvoru. Pri tomto stupni často vyčnieva aj časť sliznice konečníka, čím sa v okolí konečníka vytvorí mechanicky veľmi zraniteľné miesto, z ktorého pacient obyčajne veľmi často krváca, hemoroidy a vyčnievajúca sliznica konečníka svrbia, zapaľujú sa a pri akútnom zhoršení môžu byť zdrojom neznesiteľných bolestí.   Patofyziológia ochorenia je stále predmetom výskumu. Vysvetľuje sa viacerými mechanizmami, ktoré sa navzájom nevylučujú, ale dopĺňajú. Mechanická teória – považovaná za najvýznamnejšiu a obracia pozornosť skôr k mikroskopickým zmenám. Táto teória predpokladá postupnú degeneráciu podporného fibroelastického a svalového tkaniva fixujúceho cievne pletence s postupujúcim vekom. Tie sa následne uvoľňujú a stávajú sa pohyblivejšími. Keďže už nie sú obmedzované väzivovými štruktúrami, rozširujú sa a pri zvýšení in-trarektálneho tlaku dochádza k poklesu sliznice s uvoľnenými cievnimi uzlami. V pokročilom štádiu ochorenia môže dôjsť k prasknutiu podporného fixujúceho tkaiva a trvalému poklesu vnútorných hemoroidov. Hemodynamická teória predpokladá vplyv pôsobenia priamych arteriovenóznych skratov v cievnych uzloch, ktoré vedú k arterializácii krvi v cievnych rozšíreniach v submukóze. Tieto fyziologicky napomáhajú rýchlemu zvýšeniu intraanálneho tlaku, čo je dôležité k udržaniu pokojového análneho tonusu a jeho rýchlemu obnoveniu po defekácii. Pôsobením rôznych faktorov (hormonálnych, systémových) môže dochádzať k poruchám relaxácie vnútorného análneho zvierača. Tie sú považované za príčinu obmedzenia drenáže arteriovenóznych spojok; dochádza k zväčšovaniu a presakovaniu vnútorných hemoroidálnych pletencov. V rozšírených cievach dochádza k poruche cirkulácie, krv stagnuje čo vedie k poklesu saturácie krvi kyslíkom a k vzostupu koncentrácie CO2. Zvýšený CO2 poškodzuje cievnu stenu a okolité tkanivo,uvoľňuje sa PAF (doštičky aktivujúci faktor) a vzniká trombóza uzla. Následný vzostup zápalových mediátorov vyvoláva lokálny zápal (opuch, začervenanie, bolesť, nekrózu, krvácanie). Príčiny vzniku zlatej žily sú určite komplikovanejšie a… Read More »