Patofyzilógia vzniku vnútorných hemoroidov

By | 11. apríla 2017

Nie je presne isté ako vznikajú vnútorné hemoroidy.

Patofyziológia vzniku vnútorných hemoroidov sa vysvetľuje viacerými mechanizmami, ktoré sa navzájom nevylučujú, ale pravdepodobne sa kombinujú. Za najvýznamnejší je považovaná mechanická teória, ktorá predpokladá postupnú degeneráciu tkanív fixujúcich cievne pletence s postupujúcim vekom, ktoré sa uvoľ- ňujú a stávajú sa pohyblivejšími. Pletence už nie sú obmedzované väzivovými štruktúrami, rozlišujú sa a následne pri zvýšení intrarektálneho tlaku defekáciami dochádza k prolabovaniu sliznice s uvoľnenými rozšírenými vnútornými žilovými uzlami. V pokročilej fáze ochorenia môže dôjsť k ruptúre podporných tkanív a k trvalému prolapsu. Hemodynamická teória zase predpokladá zásadný vplyv pôsobenia priamych artériovenóznych skratov v cievnych uzloch, ktoré vedú k arterializácii krvi v cievnych rozšíreniach v submukóze. Tieto fyziologicky pomáhajú rýchlemu zvýšeniu intraanálneho tlaku, čo je dôležité pre udržanie pokojového análneho tonu a jeho rýchlemu obnoveniu po defekácii. Pôsobením rôznych faktorov (hormonálnych, systémových) môže dochádzať k poruchám relaxácie vnútorného análneho zvierača, čo je považované za príčinu obmedzenia drenáže artériovenóznych spojok, vedúcich k zväčšovaniu a presakovaniu vnútorných cievnych pletencov. Nazývajú sa preto aj Corpus cavernosum recti. Stáza krvi vedie k poklesu saturácie krvi kyslí- kom a vzostupu koncentrácie CO2 . Toto vedie k poškodeniu cievnej steny a priľahlých a vzniku trombózy uzlu. Následný vzostup zápalových mediátorov vyvoláva lokálny zápal (opuch, začervenanie, bolesť, nekrózu a krvácanie)  .

Faktory vyolávajúce zlatú žilu.

Boli potvrdené niektoré vyvolávajúce faktory ako chronická zápcha, časté hnačky, tehotenstvo, pôrod, nadmerné fyzické preťa- žovanie so zapínaním brušného lisu. Ďalšie ako sedavé zamestnanie a športy (najmä bicyklovanie a vzpieranie), nedostatok fyzickej aktivity, častá aplikácia čapíkov, menštruácia, nadmerný abúzus alkoholu, korenené jedlá, nedostatočná hygiena, emočné faktory, majú určite vplyv, aj keď neboli vedecky overené. Nesporný vplyv má aj dedičnosť.

Medzi možné komplikácie zlatej žily patrí trombóza, nekróza, infekcia a sekundárna anémia. Príznaky sprevádzajúce toto ochorenie sa môžu vyskytovať aj pri závažnejších ochoreniach. Na potvrdenie diagnózy a vylúčenie iného ochorenia je z hľadiska diferenciálnej diagnostiky potrebné odborné vyšetrenie (per rectum, anoskopia a pod. – na základe rizikových faktorov) a jeho zhodnotenie. Farmaceuti a farmaceutickí laboranti by mali pacientovi bez potvrdenej diagnózy vnútorné hemoroidy, pri zmene charakteru ťažkostí alebo pri pretrvávajúcich ťažkostiach odporučiť odborné vyšetrenie u lekára

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *